Kiitokset luottamuksesta: Ehdolle puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi

Kiitän vihreitä ystäviä luottamuksesta, jota on nyt osoitettu minua kohtaan todella paljon.

Aluksi kiitos vihreiden Uudenmaan piirijärjestölle ja Vantaan vihreille, jotka esittivät minua Vihreän liiton valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi. Saman ehdotuksen teki myös Tikkurilan-Aviapoliksen vihreät.

Uudenmaan vihreitä kiitän, että myös he esittävät minua. Tällä on suuri merkitys, sillä Uudenmaan äänimäärän pitäisi tuoda paikka liki varmasti. Mutta Oulun puoluekokouksessa 5.-7. kesäkuussa voi tapahtua tietysti mitä tahansa.

Kiitän myös erityisen lämpimästi Tikkurilan-Aviapoliksen vihreitä, jotka valitsivat minut puheenjohtajakseen. On suuri kunnia olla tämän todella aktiivisen yhdistyksen puheenjohtajana.

Julkaisimme heti kannanoton Tikkurilankosken padon avaamisesta kaloille ja melojille.

Kommentointi on tällä hetkellä suljettuna.