Ansioita, työuraa

Työurani on kulkenut pääasiassa toimittajan, tutkijan ja opettajan tehtävien kautta. Nyt toimin Verohallinon viestintäasiantuntijana. Sitä ennen olin MEP Tarja Cronbergin erityisavustajana Brysselissä ja sitä ennen Vihreiden poliittisena sihteerinä Helsingissä.

Toimittajana

Ennen opintoja työskentelin paikallislehti Soisalon Seudussa Leppäviralla kaksi ja puoli vuotta. Helsingin Sanomat työllisti minua opiskeluaikoina ja vähän sen jälkeenkin yhdeksänä kesänä politiikan, kotimaan ja pääkaupunkiryhmän toimituksissa. Jyväskylän ylioppilaslehden päätoi- mittajana ahersin 1993-94.

Vuosien mittaan olen senttaillut juttuja muun muassa Kuntalehteen, Keskisuomalaiseen, Kunta&Tekniikkaan, Savon Sanomiin, Hämeen Sanomiin, Vihreään Lankaan, Journalistiin ja Helsingin Sanomiin.

Tiedejournalismia olen harjoittanut toimitussihteerinä valtiotieteilijöiden Politiikka-lehdessä ja käsitehistorian julkaisussa nimeltä Redescriptions (aikaisemmin Finnish Yearbook of Political Thought).

Liityin keväällä 2006 Osuuskunta Generaattoriin.

Yliopistolla

Valtio-opin eri pätkätyöt tulivat tutuiksi Jyväskylän yliopistossa vuodesta 1995 lähtien. Olen hoitanut assistentin, lehtorin, valtio-opin tutkijakoulu VAKAVAn tutkijakoulutettavan ja yliassistentin tehtäviä.

Tuntiopettajana otin vastaan tenttejä vastaan ja pidin luentoja lokakuuhun 2007 saakka.

Ylioppilaskunnassa

Opiskelijapolitiikassa toimin sitoutumattomana. Keskitin huomioni korkea- koulupolitiikkaan eli hääräsin opinto- ja tiedevaliokunnassa, jonka puheenjohtajana vaikutin jonkin aikaa. Korkeakoulupoliittisena sihtee- rinäkin ennätin käväistä.

Jylkkäriä avustin pitkään ja kuuluin johtokuntaan ennenkuin minut valittiin lehden päätoimittajaksi.

Opiskelija-ajoista jäi mukavia muistoja. Tutustuin muun muassa Vihreiden entiseen puoluesihteeri Ari Heikkiseen ja Keskimaan nykyiseen toimitusjohtajaan Antti Määttään.

Tutkinnot

Tohtoriksi väittelin 16.12.2002. Lisensiaatin tutkinnon sain 2001 ja maisteriksi valmistuin 1991.

Väitöskirjani sai toiseksi parhaan arvosanan eximia cum laude approbaturin ja se on otsikoltaan: A Rhetoric of Reduction. Bertrand de Jouvenel’s Pure Theory of Politics as Persuasion. Se käsitteli siis ranskalaisen Bertrand de Jouvenelin (1903-1987) poliittista ajattelua.

Luottamusta

Poliittiset luottamustoimet ovat ahmaisseet ajastani melkoisen osan, sillä olen toiminut eri tehtävissä aina paikallisyhdistyksestä lähtien valtakunnalliselle tasolle.

Tärkeimmät luottamustoimeni olivat Keski-Suomessa kaupungin- valtuutetun, maakuntavaltuutetun ja Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajan tehtävät. Näistä jouduin luopumaan valtuutetun tointa lukuunottamatta, kun sain työpaikan Vihreän liiton toimistolta Helsingistä.

Jyväskylän valtuutetun tehtävistä erosin elokuun lopussa 2008. Kunnallisvaaleissa olin ehdokkaana Vantaalla ja sain mukavasti ääniä, vaikka olin asunut vasta pari kuukautta.

Minut valittiin aikoinaan myös pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunnan (YTV) varapuheenjohtajaksi. YTV vastasi pääkaupunkiseudun jätehuollosta ja seutuliikenteestä, mutta lopetti vuoden 2009 lopussa.

Edellisvuonna 2008 jo aloittivat työnsä YTV:n kaksi metropolipolitiikan perillistä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Helsingin seudun liikenne (HSL).

HSY:n varapuheenjohtajana osallistuin yhtenä keskeisenä päättäjänä pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollon sekä seututiedon käsittelyn kehittämiseen. HSY on jo pelkästään taloudellisesti merkittävä organisaatio: liikevaihto on hieman yli 310 miljoonaa ja omaisuuden arvo yli 1,7 miljardia euroa.

HSY toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja käsittelee näiden jätteet. Vihreänä päättäjänä olen ylpeä, että HSY teki keväällä 2010 periaatepäätöksen biojätteen hyödyntämiseksi biokaasuna. Ämmässuon kaatopaikan hajuongelmat poistuvat, kun biokaasun tuotanto alkaa.

Toimin pari vuotta myös HSL:n hallituksen varajäsenenä sekä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenenä. Nykyisin olen sekä HSY:n että HSL:n hallitusten varajäsen.

Viimeisimpiä luottamustoimia

* Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) varapu- heenjohtaja 17.6.2009-28.10.2011
* YTV:n hallituksen varapuheenjohtaja 27.3.2009-28.5.2010.
* Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallituksen varajäsen 2009-2011
* Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen 1.1.2009-2011
* Jyväskylän kaupunginvaltuutettu 9.12.2002-31.8.2008 (nousin varapaikalta valtuutetuksi kesken kauden)
* Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja 1.1.2005-1.10.2007
* Kaupunkikuvatoimikunnan jäsen 1.1.2007-1.10.2007
* Keski-Suomen liiton maakuntavaltuutettu 1.1.2005-1.10.2007
* Vihreän liiton valtuuskunnan jäsen 22.5.2005-24.5.2007
* Vihreän liiton liikennepoliittisen työryhmän jäsen 2003-2011
* Kuntalehteä julkaisevan KL-Kustannus Oy:n hallituksen jäsen 2003-2009
* Vihreä Lanka Oy:n hallituksen varajäsen 2005-2008
* Kuntaliiton valtuuston varajäsen 2005-2009

Aiempia luottamustoimia

* Jyväskylän kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen 1.1.2001-31.12.2004
* Jyväskylän vihreiden 1. varavaltuutettu 2001-9.12.2002
* Jyväskylän Seudun Vihreät ry, puheenjohtaja 1.1.2004-31.12.20004
* Vihreä Keski-Suomi ry:n varapuheenjohtaja 27.3.2002-31.12.2003
* Jyväskylän kaupunginhallituksen varajäsen 2004
* Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan opinto- ja tiedevaliokunnan jäsen 1987-1989
* Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtaja 1.1.-25.3.1992
* Vihreän Liiton hallituksen varajäsen 20.5.2001-22.5.2005
* Jyväskylän yliopiston hallituksen varajäsen 6.8.1990-1.2.1991
* Jyväskylän yliopiston Graduate school -työryhmän jäsen kevät 1994

Julkaisuja

Syntyikö eduskunta säädyistä? Alio Savon Sanomat 20.8.2006.

Säädyt syntyivät herrainpäivistä. Alio Keskisuomalainen. 14.7.2006.

A Rhetoric of Reduction. Bertrand de Jouvenel’s Pure Theory of Politics as Persuasion. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 209. University of Jyväskylä 2002.

Tehän vasta runoilijoita olettekin! Paavo Haavikon tuotannon näkökulmia aikaan ja toimintaan. Teoksessa “Vai pelkkää retoriikkaa? Tutkimuksia kansalaisuuden, ajan ja argumentoinnin poliittisista ulottuvuuksista” (toim.) Kari Palonen & Tuija Parvikko. Jyväskylän yliopiston valtio-opin laitoksen julkaisuja 65. Jyväskylä 1993.

Jouni Vauhkonen & Sakari Hänninen (toim.): Vai pelkkää retoriikkaa? 3 Esseitä vallasta, vakuuttamisesta ja vaikuttamisesta. Jyväskylän yliopiston valtio-opin julkaisuja 70. Jyväskylä 1996.

Toimittajat sananvapauden esteinä. Pääkirjoitus, Politiikka 2/1998.

Herruus, auktoriteetti ja antiautoritaarinen auktoriteetti – Bertrand de Jouvenelin Politiikan puhtaan teorian valtakäsityksestä. Teoksessa Anitta Kananen, Kari Palonen & Suvi Soininen (toim.): Valtapolitiikkaa – analyysejä valtapuheesta. Muistokirja Iisa Räsäselle. Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/valtio-oppi. Julkaisuja 75. Jyväskylä 2000.

Tulevallisuus ja edistyksellisyys. Ajan ulottuvuudet Bertrand de Jouvenelin mukaan. Teoksessa Kia Lindroos & Kari Palonen (toim.): Politiikan aikakirja. Vastapaino, Tampere 2000.

Kirja-arvioita

Arvio teoksesta: Adam Tomkins: Our republican constitution. Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing. Politiikka 2/2006.

Matkalippu retoriikan valtakuntaan. Arvio teoksesta Chaïm Perelman: Retoriikan valtakunta (L’empire rhétorique, 1977). Suom. Leevi Lehto. Vastapaino, Tampere 1996. Niin&näin. Vol. 4 (1997): 1, s. 20-21.

Viimein löytyi Econ kirjalle haastaja. Arvio teoksesta Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä, Tampere 1997. Jyväskylän ylioppilaslehti n:o 11, 2.10.97

Autonomian dilemman pohtija Cornelius Castoriadis tarjoaa tulikuumaa laavaa. Arvio teoksesta Cornelius Castoriadis: Magma: tutkielmia yhteiskunnan imaginaarisista instituutioista. Tammi, Helsinki 1997. Jyväskylän ylioppilaslehti n:o 13, 30.10.97.

Nenäkkäitä muodonmuutoksia. Arvio teoksesta Publius Ovidius Naso: Muodonmuutoksia. Metamorphoseon Libri I-XV. Suomennos, esipuhe ja hakemista Alpo Rönty. WSOY. s. 616. Jyväskylän ylioppilaslehti n:o 8, 14.5.1998.

Vuosisadan Hobbesin poliittinen teologia. Arvio teoksesta Carl Schmitt: Poliittinen teologia. Tutkijaliitto. Helsinki 1997. s. 115. Niin&näin 2/98.

Arvio teoksesta Heikki Paloheimo ja Matti Wiberg: Politiikan perusteet. Politiikka 4/1998.

Lisäksi noin 15 kolumnia vuodessa eri aiheista Jyväskylän ylioppilaslehdessä 1993-2003. Satoja lehtijuttuja muun muassa paikallislehti Soisalon Seudussa, Helsingin Sanomissa, Kuntalehdessä ja Keskisuomalaisessa.