Arkisto, kategoria 'Aloitteet'

Viimeinen valtuustoaloitteeni

27.8.2008 19:20

Viimeisen valtuustoaloitteeni Jyväskylässä tein entiselle kaupunginjohtaja Pekka Kettuselle maksettujen erorahojen peri- misestä takaisin.

Ne on laittomasti miehelle maksettu. Ne pitää periä takaisin. Tämä ei voi jatkua näin. Lue kokonaan »

Aloite LED-valaisimien käytöstä katuvalaistuksessa

26.6.2007 10:48

LED-valojen kehitys on avannut lupaavia näkymiä suureen energiansäästöön. Valkoisen LEDin kehittäjälle Shuji Nakamuralle myönnettiin Millennium-teknologiapalkinto vuonna 2006.

Tein oheisen valtuustoaloitteen saatuani tietää, että Jyväskylässä ei vielä ole aikeita kokeilla LEDiä katuvalaistuksessa:

Jyväskylä on tunnettu ”valon kaupunkina” ja täällä on myös perinteitä valaistuksen energiansäästöstä. Muutamat kaupungit kulkevat jo kuitenkin edellä uuden tekniikan kokeiluissa. Energiaa jopa 80-85 prosenttia vanhempaan tekniikkaan verrattuna säästävien LED-valaisimien käyttöä katuvalaistuksessa ovat kokeilleet esimerkiksi Salo ja Kerava. Kerava on toteuttanut kokeilun kaupungin omistaman energiayhtiön kanssa yhteistyössä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että myös Jyväskylän kaupunki kokeilee energiaa säästävien LED-lamppujen käyttöä katuvalaistuksessa.

25.6.2007

Jouni Vauhkonen
sekä vihreän valtuustoryhmän valtuutettuja ja varavaltuutettuja

Valtuustoaloite Rauhalahden savukaasupesurista

27.3.2007 10:16

Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä teki 26.3.2007 valtuustoaloitteen Rauhalahden voimalan savukaasupesurista. Olin aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Toistaiseksi pesurista tehdyt aloitteet ovat olleet Jyväskylän kaupungin kannalta taloudellisesti raskaita.

Jyväskylän energiakeskustelussa savukaasupesurin rakentamista Rauha- lahden voimalan yhteyteen ovat ajaneet erityisesti Fortum Power and Heat Oy ja sitä tukevat tahot. Esitykset on tehty tavalla, jotka muodostuisivat kaupungin omistaman Jyväskylän Energia Oy:n ja sitä kautta kaupungin veronmaksajien kannalta kohtuuttomiksi.

Pesurin ympäristöhyödyt ovat kiistattomat, mutta taloudellisesti ratkaisu suosii Fortumia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupunki esittää Jyväskylän ja Fortumin välisissä neuvotteluissa että Fortum Jyväskylän Energian- tuotanto Oy:n suurempana omistajana rakentaisi pesurin ja korvaisi JE:n menetykset täysimääräisesti. Tällainen kädenojennus loisi myös hyvää keskusteluilmapiiriä Jyväskylässä tehtävien
voimalaratkaisujen ympärille.

Kysymykseni Jyväskylän ilmastostrategiasta

14.2.2007 21:09

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.2.2007 esitän kyselytunnilla Jyväskylän ilmastostrategiaa koskevan kysymyksen. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti strategiasta omalta osaltaan jo 20.12.2005, eikä strategiaa ole kuulunut valtuustolle.

Kysymykseen ja kahteen jatkokysymykseeni vastaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen (sd).

Kysymykseni kokonaisuudessaan: Lue kokonaan »

Aloite autojen yhteiskäytön edistämisestä

21.8.2006 7:15

Aloite Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 21.8.2006.

Autojen yhteiskäytöllä (car sharing) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa osallistujat voivat käyttää autoja omistamatta niitä. Autosta maksetaan käytön mukaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy edistämään autojen yhteiskäyttöä. Yksi yhteisauto korvaa Suomen luonnonsuojeluliiton arvion mukaan 5–12 yksityisautoa, ja osallistujien ajokilometrit vähenevät kolmanneksella. Samalla vähenevät ympäristöä ja terveyttä vahingoittavat päästöt, ruuhkat sekä parkkipaikkojen tarve. Lue kokonaan »

Aloite ympäristöystävällisten autojen vapauttamisesta pysäköintimaksuista

11.4.2006 9:01

Aloite Jyväskylän kaupunginvaltuustossa

Jyväskylän kaupunki voi osaltaan edistää ympäristöystävällisten autojen käyttöönottoa ja polttoaineiden paikallista valmistusta. Suomessa tällaisten ajoneuvojen verotus ei vielä tue biopolttoaineajoneuvojen lisääntymistä, mutta Euroopan Unionin säädösten vaatimukset tulevat niin tulevaisuudessa tekemään. Suomi on selvästi jälkijunassa biopolttoaineiden käyttöönotossa. Jos Euroopan Unionin aikataulutavoitteista aiotaan pitää kiinni, niin tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä myös paikallisesti. Lue kokonaan »